En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Oruç Neden Tutulur?

Oruç Neden, Nasıl ve Ne Zaman?

Oruç; bir şeyden isteyerek feragat etmek, normalde çekilmenin, yavaşlamanın ve duanın eşliğindedir.

Bu açıklama sadece Mesih’e iman edenler için geçerlidir. Mesih dışında orucun ne bir faydası ne de bir anlamı vardır.

Elç 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."

Hristiyanlık’ta sevap kavramı da yoktur. O yüzden oruç tutmak bir sevap değildir.

Ef 2:8-9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Kurtuluşumuzu, günahlarımızın kaldırılmasını, Tanrı’nın beğenisini kendi çabamızla kazanamayız. Mesih bunların hepsini hak edip bizlere hak etmediğimiz halde müjdede armağan etti. Ve oruç, sadece bu karşılıksız lütfun ışığında anlaşılır.

Oruç Neden Tutulur?

  1. Oruç bizi Tanrı’ya döndürür

Yoel 2:12 RAB diyor ki, "Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.

Yunus kitabında Ninova halkı tövbe edip oruç tuttular.

Yun 3:5-8 Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu. Ardından Ninova'da şu buyruğu yayımladı: "Kral ve soyluların buyruğudur: Hiçbir insan ya da hayvan -ister sığır, ister davar olsun- ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin.

Jonathan Edwards ‘Bazen, eğer Tanrı’nın huzurunu hissedemez olursam, üç gün oruç tutup dua ederim ve sonuç olarak Tanrı’ya yakınlaşmış olurum.’

  1. Oruç benliğimize karşı savaşır

Hezekiel 16:49 "'Kızkardeşin Sodom'un günahı şuydu: Kendisi de kızları da gururluydu, ekmeğe doymuşlardı, umursamazlardı. Düşküne, yoksula yardım elini uzatmadılar.

Tokluk ile umursamazlık arasında bir bağ vardır. Birbirlerine bağlayan bencilliğin ta kendisidir.

1Pe 4:1-3 Mesih bedence acı çektiğine göre, siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan, günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter!

Rahatlık ile günah arasında bir bağ vardır.

Acı (isteyerek çektiğimiz acı, mesela oruç dahil) günahı yenmemize öncülük eder.

  1. Oruç bize özdenetimi kazandırır

Öz 25:28 Kendini denetleyemeyen kişi Yıkılmış sursuz kent gibidir

Kendi bedenini, iştahlarını denetleyebilir misin? Oruçla bunu yapabildiğini ıspatlamış olursun.

1Kor 9:25-27 Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Bunun içindir ki, amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Müjde'yi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.

Burada söz konusu düzenli disiplin, özdenetim ve iyi alışkanlıklara sahip olmak.

  1. Oruç bizi zafere ulaştırır

2Tar 20:3 Korkuya kapılan Yehoşafat RAB'be danışmaya karar verdi ve bütün Yahuda'da oruç ilan etti.

2Tar 20:12 Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende."

Ne kadar iyi bir yakarış! ‘Ya Rab, bu durumu yenemem. Ama gözlerim sende...’

2Tar 20:27 Bundan sonra bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı Yehoşafat'ın önderliğinde sevinçle Yeruşalim'e döndü. Çünkü RAB düşmanlarını bozguna uğratarak onları sevindirmişti.

Ayrıca İsa Mesih 40 gün boyunca oruç tuttuğunda, İblis’le yüz yüze geldi

Mat 4:3 O zaman Ayartıcı yaklaştı...

Mat 4:11 Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti.

Ve İsa galip geldi!

Senin imkansız bir durumun var mı? İblis’le yüz yüze geldin mi? Mesih’in adıyla oruç seni zafere ulaştırsın!

  1. Oruç vahiy getirir

Musa Sina Dağında 40 gün kaldı ve Kutsal Yasa’yı vahiy yoluyla aldı.

Mıs Çık 34:28 Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.

Daniel oruç tuttuktan sonra gelecekle ilgili vahiy aldı.

Dan 9:3 Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla O'na yalvardım;

Dan 9:20-21 Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım RAB'be dilekte bulunurken, daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam -Cebrail- akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi.

Elç 13:2 Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: "Barnaba'yla Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın."

Büyük bir karar mı verilecek? Rab’den duymak mı gerekiyor? Oruç tutarak Rab’den gelen vahiyi alırız.

  1. Oruç şifada büyük ilerlemeler sağlar

Mar 9:28-29 İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak O'na, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla (ve oruçla) kovulabilir" yanıtını verdi

Mez 35:13 Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, Oruç tutup alçakgönüllü olurdum

Uzun zamandır şifa için dua ediyor musun? Belki oruçla iyileşmenizde gözle görülür gelişmeler olacaktır.

  1. Oruçla yeni bir gelişme Tanrı’ya emanet edilir

Est 4:16 "Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından, kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım; ölürsem ölürüm."

Büyük bir yolculuğa çıkmadan önce Ezra bir orucu ilan etti.

Ezr 8:21 Tanrımız'ın önünde alçakgönüllü davranmak, O'ndan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada, Ahava Kanalı yanında oruç ilan ettim.

Elçiler görevlendirilince oruç tutulur.

Elç 13:3 Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.

Kilisede ihtiyarlar atadandığında oruç tutulur.

Elç 14:23 İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inandıkları Rab'be emanet ettiler.

Hatta Mesih bile hizmete başlamadan önce oruç tuttu.

Luk 4:1 Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria Irmağı'ndan dönen İsa, Ruh'un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı.

Luk 4:14 İsa, Ruh'un gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı.

İsa Ruh’la dolu olarak ayrıldı, ve Ruh’un gücüyle donanmış olarak döndü!

  1. Oruç tutarak Tanrı’ya ‘Sen herşeyimden daha önemlisin,’ diye ikrar ederiz

Tekr 8:3 Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB'bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.

Mat 5:6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

Yuh 6:35 İsa, "Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz" dedi.

Fil 3:7-8 Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım.

  1. Oruçla çarmıhı anımsarız

Mat 9:14-15 Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.

Oruç Nasıl Tutulur?

Mat 6:16-18 "Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir."

Orucun Mesih’te olanlar için bir ödülü, bir karşılığı vardır. Oruç tutmak ruhsal bir disiplin, ve bizim yararımızadır.

Oruç; bir şeyden isteyerek feragat etmek, normalde çekilmenin, yavaşlamanın ve duanın eşliğindedir.

Orucun, Kutsal Kitap’ta, öngörünmüş belli bir kalıbı yoktur. Fakat bazı örnekler mevcuttur.

Tam Oruç (ne yemek ne de su)

Musa

Çık 34:28 Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.

Ester

Est 4:16 "Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız.

Normal bir insan için tam orucun süresi üç günü geçmemektedir.

Kısmen Oruç (dietinin bir parçasından mahrum olmak)

Daniel

Dan 1.12 "Lütfen kullarınıza on gün olanak tanıyın" dedi, "Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin.

Oruç senin sağlık ve fiziksel şartlarına göre gerçekleşsin. Önemli olan yüreğin Tanrı’ya dönük olmasıdır.

Oruç Ne Zaman Tutulur?

Eski Ahit’teki Yasa’da senede 1 gün oruç tutulurdu...

Lev 23:27-32 "Yedinci ayın onuncu günü günahların bağışlanma günüdür. Kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. İsteklerinizi denetleyecek, RAB için yakılan sunu sunacaksınız. O gün hiç iş yapmayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB'bin huzurunda günahlarınızı bağışlatacağınız bağışlanma günüdür. O gün isteklerini denetlemeyen herkes halkın arasından atılacaktır. O gün herhangi bir iş yapanı halkın arasından yok edeceğim. Hiç iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli yasa olacak bu. O gün sizin için Şabat, dinlenme günü olacak. İsteklerinizi denetleyeceksiniz. Ayın dokuzuncu günü, akşamdan ertesi akşama kadar Şabat'ı kutlayacaksınız."

Babil’e sürgünden sonra Yahudiler senede 4 defa oruç tutmaya başladılar.

Zek 8:19 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Dördüncü, beşinci, yedinci ve onuncu ayların oruçları Yahuda halkı için sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin."

İsa’nın günlerinde Ferisiler haftada iki gün oruç tutuyorlardı. (Pazartesi ve Perşembe).

Ama herhalde ipin ucunu tamamen kaçırmışlardı, sadece insanların beğenisini kazanmak için yapıyorlardı.

Bunun dışında gördüğümüz gibi özel zamanlarda oruç tutma zaman dilimleri ilan edilirdi. Bazen günübirlik, akşama kadar, üç günlük, bir haftalık, yirmibir günlük yada kırk günlük.

Yeni Antlaşma’nın altında olarak Hristiyanlar için, belli oruç günlerimiz olmadığı halde, yukarıdaki bulunan sebeplerden dolayı oruç tutmamız iyi ve yararlı olduğu anlaşılır.

Diriliş Bayramından önce

Diriliş Bayramından önce oruç tutulmasının çok eski bir tarihi vardır. İznik Konseyinde (325 yılında) ilk defa 40 günlük oruç tutma süresi karara bağlandı, fakat onunun öncesinden gelen birkaç günlük bir oruç hakkında yazılar mevcuttur.

İreneus (190 yılında)

‘Çünkü bazıları bir gün, bazıları iki gün, bazıları bile birkaç gün, ve bazıları kırk saat oruç tutmayı öngörürler.’

Herhalde Mat 9.15 ayetinden (Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar) kaynaklanan bir gelenektir.

Yaşam Kilisesi’nde Diriliş Bayramı için ne yapacağız?

Diriliş Bayram’ından önce üç günlük bir oruç ve dua tutacağız. Çarşamba, Perşembe, ve Cuma günlerinde. Bu günlerde Yuhanna bölümündeki İsa Mesih’in ölümünü anlatan bölümlerini derin derin düşüneceğiz. Mümkün olduğu kadar normalden daha çok kişisel duaya odaklanacağız, ve Rab’le zaman geçireceğiz. Hem Perşembe hem de Cuma akşamı bir araya geleceğiz.

Ve Pazar Günü İsa’nın ölümden dirilişini kutlayıp, toplantıdan sonra birlikte yemek yiyeceğiz.

Bu Sayfayı PaylaşShare